Mladi iz regiona protiv stereotipa

„Mi smo dugogodišnji saradnici, ali smo pre svega prijatelji i voleli bi da i vi nastavite ovako. Radimo već dvadeset i dve godine i radićemo do kraja života“ – poručili su Aleksandar Popov i Zef Šalja na otvaranju skupa organizacija civilnog društva, krajem januara ove godine u Novom Sadu u okviru projekta „Dalji razvoj civilnog dijaloga između Srbije i Kosova“ koji su organizovali Centar za regionalizam iz Novog Sada i „Majka Tereza“ iz Prištine uz podršku Evropske Unije.

I zaista, nije bilo bolje poruke organizacijama mladih i onima koje rade sa istima, koji su se okupili na zajedničkom treningu, gde je glavni cilj bio očigledan – uspostavljanje kontakta i direktno upoznavanje sa radom sedam organizacija iz Srbije i osam sa Kosova.

Foto 01: (sa leva na desno: Valentin Mitev, Zef Šalja i Aleksandar Popov)

Kako je Centar za regionalizam istakao povodom pomenutog skupa, u javnom pozivu za dostavljanje projekata za program malih grantova organizacijama mladih u okviru projekta “Dalji razvoj civilnog dijaloga između Srbije i Kosova” bilo je zahtevano da aplikanti u svojim projektima predvide bar jednu aktivnost koju će realizovati partnerski sa jednom organizacijom sa Kosova, odnosno iz Srbije.

Isto tako, zahtevano je da  projekti  budu fokusirani na jednu od četiri oblasti za koje su zaintereovani mladi i u Srbiji i na Kosovu: obrazovanje, kultura, ekologija i zapošljavanje. Svih petnaest organizacija, kojima su odlukom Saveta projekta dodeljeni mali grantovi (osam sa Kosova i sedam iz Srbije) je ispunilo ovaj uslov i za sve njih je 24. i 25. januara 2024. godine organizovan dvodnevni trening u Novom Sadu.

Cilj treninga je bio da svaka od organizacija civilnog društva koja je dobila mali grant predstavi svoj projekat, kao i aktivnost koju namerava da realizuje partnerski sa organizacijom sa druge strane. Nakon toga su se organizacije iz iste oblasti dogovarale oko saradnje u realizaciji zajedničkih aktivnosti, što je na kraju verifikovano i sporazumom koje su zajednički potpisale. Realizacija projekata će započeti 1. februara 2024. godine.

Pomenuta projektna saradnja mladih Srbije i Kosova, za koju je pored petnaest odabranih organizacija gotovo istovetan broj bio zainteresovan u apliciranju, što govori po mišljenju organizatora da mladi žele da se međusobno upoznaju i rade, deo je šireg projekta „Civilni dijalog“ koji se realizuje preko dve decenije. Tada je cilj bio da se dijalog obnovi, jer je bio prekinut i do sada je u njemu učestvovalo više od dve stotine organizacija, a Centar za regionalizam i „Majka Tereza“ po peti put distribuiraju grantove, koji kroz obnovu građanskog dijaloga doprinose izgradnji mira i stabilnosti regiona,  što je do sada rezultiralo sa 40 uspešnih projekata.

Foto 02: Vizual projekta

Pomenute partnerske organizacije su na civilnom dijalogu najviše radile sa mladima, ali i sa ženama, medijima, čak i ratnim veteranima. Kao i sa lokalnim samoupravama, što je drugi segment projekta gde je cilj da se u po deset multietničkih opština Srbije i Kosova realizuje istraživanje o zakonskim i institucionalnim regulativama o međuetničkim odnosima, a potom da se organizuju međusobne studijske posete.

U izjavama za medije, inicijatori ovog projekta, Popov i Šalja su komentarisali da se mladi iz regiona prilično koriste kao cilj raznih zloupotreba, tako da je potrebno raditi sa ovom važnom ciljnom grupom i pomoći im da se oslobode stereotipa nametnutih od medija, političara i pre svega nacionalista. A to se upravo postiže saradnjom i upoznavanjem. Oni misle da mladi imaju iste probleme, a da civilni sektor, kultura, mediji i privreda brže i bolje doprinose normalizaciji odnosa od zvanične politike.

POP Forum tim

Foto: https://kosseryouth.net/galerija/

 

 

 

 

Izbornik