Filters

Razvoj volonterizma mladih

Radi jačanja aktivizma i volonterizma mladih regiona i povezivanja sa Evropskom Unijom, u Baru je od od 5. do 14.…

Rat nas s nama

Ima ona stara mudrost “Najlakše je posle bitke general biti”. Ali kao i mnogo toga drugog nju ne možemo uvek…

Ekolozi i Ekipa

Volim da gledam Novotalasovce, vraćaju me u mladost. Volim građanske inicijative, vraćaju me na početak karijere. Volim da se krećem…

Izmaknute merdevine

…Naravno da uvek možemo reći da se izražavamo u skladu sa svojim situacionim shvatanjima, namerama, partikularnom praksom, međutim, mi hteli-ne-hteli…

POČETAK PROJEKTA „POP FORUM“

Poslednjih meseci 2020. godine, preciznije od meseca novembra, NVO „MillenniuM“ iz Kragujevca je započela projekat „POP Forum“ koji ima za…
Izbornik