Ideja za nastankom elektronskog portala kao javnog glasila građanskog sektora je postojala duže vremena, ali je presudna inicijativa bio početak istoimenog projekta.

Koncept portala “POP Forum” je dvodimenzionalni. Posvećen je popularizaciji određenih tema javnog diskursa koje u klasičnim informativnim onlajn medijima, nemaju potreban prostor po nama (Popularna kultura/Održivi razvoj/Politike javne) i formi izražavanja – novinarskom istraživanju i analitici, ali i publicistici i naučno-istraživačkim radovima koji su smešteni u uzak krug stručne publike, a takođe i novim formama poput „javnog žurnalizma“, odnosno uključivanju najšireg kruga javnosti, zapravo publike u proces plasiranja informacija, uz odgovarajuće obuke i provere činjenica. 

Osnivač portala “POP Forum”, Udruženje građana „MillenniuM“ (skraćeno – NVO „MillenniuM“) je organizacija civilnog društva nastala 25.09.1999. u Kragujevcu sa misijom razvoja demokratije i građanskog društva u regionu Šumadije. Grupa osnivača NVO “MillenniuM”, koja je prethodno realizovala program “Otvoreni klub” u Kragujevcu, tokom 1997 – 1999. godine. želela je da inicira autohtone programe, bazirane na stvarnim potrebama lokalne zajednice i želji da se demokratizacija društva sprovede “odozdo” i uz aktivno uključenje građana, a ne samo političkih subjekata i javnog sektora.

Glavne aktivnosti organizacije su vezane za oblasti demokratizacije, rada sa mladima i angažovane kulture i korisnici ovih, ali i drugih programa bili su na hiljade građana iz regiona Centralne Srbije, drugih regiona Srbije, ali i na širem, nacionalnom nivou.

Ciljevi organizacije su: razvoj demokratije i građanskog društva, a posebno promocija demokratskih vrednosti i ljudskih prava, edukacija i osnaživanje organizacija građanskog društva, razvoj angažovane kulture i umetnosti kao sredstva promocije pomenutih vrednosti, javno zalaganje za učešće građana u odlučivanju, razvoj međunarodne, regionalne i međusektorske saradnje uz naglasak na decentralizaciji i regionalizaciji, razvoj lokalne i regionalne zajednice, sa posebnim osvrtom na mlade kao glavnu ciljnu grupu.

Najvažniji do sada samostalno realizovani projekti i izvori njihovog finansiranja:

 • Volonterski centar (2000. CIDA, Kanada);
 • Škola ljudskih prava (April-Decembar, 2001. Westminster Foundation, Velika Britanija);
 • Kampanja za promociju ljudskih prava “Know Your Rights”: Magazin, Izložba dokumentarne fotografije, Konkurs za kratku priču i CD kragujevačke rok scene (2001. ABA CELLI & USAID, SAD);
 • Knjiga “Urbana hronika KG (1950 – 1970”) – istorija popularne kulture Kragujevca (2002. Grad Kragujevac);
 • “PRaktična radionica – škola komunikacija” (Juni-Novembar, 2002. Royal Netherlands Embassy; Septembar, 2003 – April, 2004. Grčka vlada; 2009. OEBS);
 • “Šumadijska građanska mreža” (2002 – 2003. Freedom House & USAID, SAD);
 • NVO resurs centar (2002 – 2004. European Commision & European Perspective, Grčka);
 • REFRAKT KG – Regionalni Festival Alternativne Kulture Kragujevac (2003 – 2012. Grad Kragujevac i od 2006 do 2014. Ministarstvo kulture Republike Srbije);
 • Škola kulturnog menadžmenta (2003. Grad Kragujevac);
 • Kampanja za promociju evrointegracija “Moja EU” (2005 – 2006. EAR);
 • Debatni program “Razgovori na sceni” (2006. Britanska ambasada; 2007/8. NED, SAD);
 • KRAF (Kragujevački Festival Antiratnog i Angažovanog Filma (2007 – 2020. Grad Kragujevac, Ministarstvo kulture Republike Srbije, NED, SAD);
 • Regionalni servis za evropske/evroatlantske integracije (2008/2009/2010. OEBS, NED, SAD);
 • “Made in Šumadija” – promocija razvojnih projekata (2009, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije);
 • GOTV kampanje (motivacija građana za izlazak na izbore) 2000, 2007, 2008, 2012. (USAID, SAD);
 • Podizanje resursa omladinskih organizacija i neformalnih omladinskih grupa u regionu Šumadije (2009, Kancelarija Svetske banke u Srbiji);
 • Inicijativa za dodeljivanje statusa institucije kulture od nacionalnog značaja Knjaževsko-srpskom teatru (2009/2010.);
 • “Šumadijski bluz” – dokumentarna serija o istoriji urbane kulture Kragujevca (1945 – 1995, Ministarstvo kulture Republike Srbije i Grad Kragujevac) (2009/2010.) i “Šumadijski bluz i druge priče o decentralizaciji” – serijal dokumentarnih tekstova (2015. Ministarstvo kulture RS i nedeljnik “Kragujevačke”);
 • Reforma civilnog sektora regiona Šumadije/Strategija razvoja civilnog sektora i filantropije grada Kragujevca (2009/2010. ISC, SAD);
 • “Živa biblioteka ljudskih prava u Kragujevcu” (2016/2017. Grad Kragujevac);
 • Pozorišna predstava “Povratak Zigija” (2017. Grad Kragujevac);
 • Dokumentarno-igrani film “Kongres zaborava” (2017 – 2018. Ministarstvo kulture i Grad Kragujevac);
 • Dokumentarni film “Živi zid” (2018 – 2019. Ministarstvo kulture);
 • Dokumentarni film “Poljubac Ele Ficdžerald” (2019. Ministarstvo kulture i Grad Kragujevac);
 • Dokumentarni film “Crveni barjak” (2019 – 2020. Ministarstvo kulture).

Najvažniji do sada partnerski realizovani projekti i izvori njihovog finansiranja: 

 • „Strategija razvoja kulture grada Kragujevca“ (2003, 2010. Grad Kragujevac)- u saradnji sa lokalnom samoupravom Grada Kragujevca, kragujevačkim institucijama i organizacijama iz oblasti kulture i Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka (Beograd – 2010.);
 • Izložba „100 naslovnica Mladine“ (2006, Ministarstvo kulture Republike Srbije) – u saradnji sa magazinom „Mladina“ (Slovenija);
 • Dokumentarni video serijal „Prestonica kulture“ – promocija kulturnih institucija od javnog značaja u Kragujevcu (2008. Grad Kragujevac);
 • Evropski centar za kulturu i debatu GRAD (2008 – 2011, MATRA/Felix Meritis, Holandija) – u saradnji sa Kulturnim frontom (Beograd) i Kulturnim centrom (Zrenjanin);
 • Međunarodna Strip konferencija (“Kragujevac, godine nulte, 2010.”/”Kragujevac, godine prve, 2011./ .”/”Kragujevac, godine druge, 2012.”/”Kragujevac, godine treće, 2013.” – Ministarstvo kulture Republike Srbije 2011 – 2013.) – u saradnji sa Udruženjem ljubitelja devete umetnosti “Svet stripa” (Kragujevac);
 • “Noć muzeja – Kragujevac” (2010 – 2013, Grad Kragujevac) – u saradnji sa UPG “Noć muzeja” (Beograd) i neformalnom grupom “Livnica urbane kulture” (Kragujevac);
 • Multimedijalna postavka “Dom omladine u ulici Branka Radičevića… pola veka urbane kulture Kragujevca, 1961 – 2011.” (2011. Grad Kragujevac);
 • Vizuelna podrška “Arsenal Festu” (2011 – 2013, Grad Kragujevac) – u saradnji sa Domom omladine Kragujevac i agencijom “Long Play” (Beograd);
 • Publikacija „Civilni sektor i Ministarstvo kulture: Nove perspektive u oblasti vizuelnih umetnosti“ autora Dimitrija Tadića (2012.) – u saradnji sa Ministarstvom kulture;
 • „Imenovati TO ratom“ (podrška ratnim veteranima i žrtvama rata“, 2012 – 2013. (u saradnji sa Centrom za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda);
 • “Đelem Fest” – putujući festival promocije kulture nacionalnih manjina Srbije (2014. i 2016. u saradnji sa “Roma Centar” iz Kragujevca i uz podršku Ministarstva kulture RS/2016. i Grad Kragujevac);
 • “Deca ulice” (sistematska podrška borbi protiv prošnje dece u regionu Šumadije, 2014 – 2015. u saradnji sa “Roma Centar” iz Kragujevca i uz podršku OEBS misije u Srbiji).
 • Erazmus programi sa partnerima iz Crne Gore, 2017 – 2018. uz podršku EU.

NVO „MillenniuM“ ima 10 aktivnih članova, 50 povremenih saradnika i 10 volontera.

Organizacija je do sada bila/ i jeste, osnivač i/ili aktivni član više nacionalnih platformi civilnog sektora – neformalnih: Forum JU-NVO, FENS (Federacija NVO Srbije), Asocijacija ZA istinu i pomirenje, REFRAKT – NET, Resurs centri za razvoj civilnog sektora, Mreža za reformu civilnog sektora grada Kragujevca i formalnih: REKOM, Nacionalna Koalicija za decentralizaciju, Asocijacija Nezavisne kulturne scene Srbije, Mreža organizacija civilnog društva za sektor reforme državne uprave/vladavinu prava/civilno društvo, mediji i kultura. Takođe i član Evropskog volonterskog servisa.

Izbornik