Filters

Informisanje u vreme akcidenata

Nedavni krizni događaji u Pirotu i Pančevu, kada je došlo do izlivanja materija opasnih po život građana, što se nažalost…

DNEVNIK AKTIVIZMA: UMMUS

Nezavisni ili alternativni kulturni centri, kao oblik aktivizma u kulturi i umetnosti, sve više se šire Srbijom, kao aktivistički odgovor…

K9 Rock Section

(Istorija popularne kulture Kragujevca 1991 – 2001. deo 11.) Sedeli smo uveče u “Formi”, kod moje komšinice iz Tanaska Rajića,…

Know Your Rights

(Istorija popularne kulture Kragujevca 1991 – 2001. deo 9.) Po ugledu na moderne kampanje sličnog tipa, koje su u svetu…

Tako je govorila Latinka

(In Memoriam: Latinka Perović, istoričarka, 1933 – 2022.) “Govorimo o kulturi u SR Srbiji, zajednici koja je u svojim glavnim…

Protokol: „Ne daj bože!“

Krizne situacije, koje su u proteklom periodu zadesile globalnu, a samim tim i lokalnu kulturnu sferu, poput pandemije Covid 19…
Izbornik