POČETAK PROJEKTA „POP FORUM“

Poslednjih meseci 2020. godine, preciznije od meseca novembra, NVO „MillenniuM“ iz Kragujevca je započela projekat „POP Forum“ koji ima za cilj da istraži uticaj zapadne, prvenstveno anglo-američke popularne kulture na nastanak urbanog života na ovim prostorima, od perioda tzv. „Hladnog rata“ do početka novog milenijuma, kao pozitivnu povezanost kulture sećanja. Priče o popularnoj kulturi sa druge strane Atlantika, odnosno o dolasku džeza, Holivuda, stripa, društvenih pokreta i ostalih činioca na ove prostore, namenjene su prevashodno studentskoj populaciji Kragujevca i Srbije, ali i široj javnosti, često nedovoljno informisanoj o tragovima američke pop – kulture ovde.

Tokom perioda od godinu dana, projekat će istraživati i promovisati pomenutu tematiku putem kreiranja istoimenog veb portala koji će se i šire baviti popularnom kulturom, ali i drugim oblastima. Koncept portala “POP Forum” je da na jednom nivou promoviše određene teme – (Popularna kultura/Održivi razvoj/Politike javne), a na drugom forme – tekstualno istraživanje i analitiku putem klasičnog i “javnog” žurnalizma, publicistike i naučnih radova. Portal počinje sa radom krajem 2020. godine na internet adresi www.popforum.rs. 

Sledeći set aktivnosti obuhvataju javna predavanja, onlajn i klasičnog tipa, zavisno od aktuelnih zdravstvenih mera i preporuka, koje će tokom 2021. predstaviti polaznicima od strane stručnih predavača pojedine oblasti popularne kulture. Za prvi mesec, 2021. godine planirana su dva predavanja na temu uticaja američke alternativne muzike (pank, hard kor i metal) i stripa, a zainteresovani polaznici se već sada mogu prijaviti na radionice putem i-mejla ngomillennium@gmail.com.  

U okviru projekta su predviđena i dva kulturna događaja, Festival popularne kulture i Revija američkog filma.

Projekat se realizuje uz podršku Ambasade SAD u Beogradu (Public Diplomacy Small Grants).

POP Forum tim

Foto: POP Forum logo

Izbornik