Informisanje mladih u Boru

Grad Bor prva je lokalna samouprava u Srbiji koja se obavezala da će deo novca iz budžeta za 2021. godinu izdvojiti isključivo za informisanje mladih. Ova odluka rezultat je zagovaračke inicijative “ZA sadržaje za mlade” koju je pokrenulo Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija “Lokal pres” u cilju unapređenja informisanja mladih i podsticanja kreiranja sadržaja za mlade.

Gradska uprava obavezala se da će izdvojiti deo novca iz budžeta kako bi informisanje mladih imalo kontinuiranu finansijsku podršku. PU „Lokal pres“ je pak tokom novembra i decembra obučilo 14 mladih iz Bora osnovnim novinarskim znanjima i veštinama, a borske redakcije kako da uključe mlade u kreiranje medijskih sadržaja.

– Ovo je prilika da kroz saradnju sa sektorom civilnog društva jačamo kapacitete naših mladih, kako bi mogli da učestvuju u izveštavanju i pravljenju sadržaja za naše najmlađe sugrađane. Saradnja sa „Lokal presom“ i ovaj veliki projekat nam daje obavezu u narednom periodu, bez obzira što smo se prethodnih godina institucionalno bavili mladima. Od izrade Lokalnog akcionog plana za mlade, formiranja Doma omladine i rada Kancelarije za mlade, kaže Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Po rečima Snežane Milošević, generalne sekretarke PU “Lokal pres”, grad Bor je izabran da bude jedna od prvih lokalnih sredina u Srbiji sa kojima će biti uspostavljen novi model podrške kreiranju sadržaja za mlade, jer je i do sada pokazivao jasnu rešenost da se sistemski bavi mladima u svojoj zajednici.

– Naša analiza koja je obuhvatila 10 gradova i opština u Srbiji pokazala je da je Grad Bor kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa za informisanje mladih, izdvajao veća sredstva nego što je to slučaj u drugim lokalnim sredinama, kaže Snežana Milošević.

Grad Bor je za dve godine kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa, 13,92% sredstava dodelio projektima koji su bili namenjeni informisanju mladih i o mladima, dok je prosek u 10 gradova i opština obuhvaćenih istraživanjem Lokal Presa 5,67%.

Zagovaračka inicijativa „ZA sadržaje za mlade“ sprovodi se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“  koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

POP Forum tim

Foto (Alexis Brown/www.unsplash.com): Woman reading book while sitting on chair.

Ključne reči: Mladi, informisanje, grad Bor.

 

 

 

Izbornik