IMPRESSUM

Redakcija (POP Forum tim)

dr Vladimir Paunović (glavni i odgovorni urednik)

Marija Ilić

Marija Obrenović

Miroslav Čer

Saradnici

Aida Ćorović

Aleksandar Gubaš 

Aleksandar Stamenković

dr Aleksandra Bosnić Đurić 

Bojan Veličković

Dragan Toza Milanović

Dragomir Miljojković

Enes Efović

Goran Jordović  

Goran Milenković

Ivan Bogićević

dr um. Jana Danilović 

Jasmina Miljojković

Laki Lazarević

Luka Kijačić

Marija Rodić 

prof. Mario Badjuk

prof. Milan Nikodijević

Milan Stefanović

dipl. polit. Miroslav Samardžić

Nebojša Milikić

Nemanja Krajčinović

dr Nenad Krstić 

Petar Janjatović

Tara Rukeci

Vladimir Burković Frizbi 

Vladimir Nedeljković

Vojkan Trifunović

Zoran Ilić

Zoran Stefanović

Živko Ivković

Tehnička podrška

Mensch, digital marketing agency

Datum osnivanja

10.12.2020.

Registracija

Internet portal “POP Forum” je 21.12.2020. upisan u registar medija Agencije za privredne registre Srbije pod brojem IN001000.

Članstvo

Od 11.05.2022. „POP Forum“ je član PU Asocijacijla lokalnih nezavisnih medija „Local Press“.

Internet adresa:

www.popforum.rs 

Osnivač

Udruženje građana “MillenniuM”, Kragujevac, Srbija

I.mejl: ngomillennium@gmail.com

Matični broj: 17262343

PIB: 101040111

Račun: Vojvodjanska banka 325-9500600021056-29.

Kontakt POP Forum

I-mejl: info@popforum.rs

Izbornik