„Američka kultura i Srbija“ (POP Forum razgovori 3.)

U Srbiji, a kasnije i u Kraljevini Jugoslaviji, uporedo sa uspostavljanjem političkih i privrednih odnosa SAD i Srbije, razvijao se i uticaj američke kulture.

Prvi prodor američke popularne kulture u Evropu je bio sa dolaskom Bufalo Bila. Već 1906. godine ovaj čuveni lovac na bizone sa Divljeg zapada posetio je Zrenjanin, Pančevo, Vršac i Kikindu. Zajedno sa njim stiže i američka kultura, kauboji i indijanci, suveniri, popularna književnost o osvajanju Divljeg zapada.

Uskoro stižu i holuvudski filmovi, čijim čarima nije odolela ni ovdašnja publika.

„Beograđanke su već 1920 – tih želele da izgledaju kao holivudske dive. Ako se prelistaju novine iz tog perioda, jasno je vidljiv uticaj američke kulture“, rekla je prof. dr Radina Vučetić, upravnica Centra za američke studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na onlajn predavanju „Američka kultura i Srbija”, u okviru projekta „Pop forum“, koji je organizavala NVO „Millennium”.

Uticaj američke popularne kulture vidljiv je i u radovima naših umetnika. Kao primer za to, prof dr. Radina Vučetić navela je slikarstvo Milene Pavlović Barili, koja slika i Džozefinu Bejker i Rudolfa Valentina.

„Žika Mitrović jedan od velikih reditelja SFRJ (režirao „Kapetan Leši”, „Signali nad gradom”, „Marš na Drinu”, „Brat doktora Homera”… prim.aut) uvek je isticao da su na njega najveći uticaj imali vestern i krimi stripovi koji je čitao kao dete. To je vidljivo i u njegovim filmovima – koji su ideološki bili po socijalističkom ključu, ali su po estetici pripadali kodovima američke popularne kulture“, objašnjava Radina Vučetić.

Vestern je 1950 – ih i 1960 – tih godina bio najvažniji filmski žanr, što je vidljivo i kada se analizira gledanost filmova u bioskopima u tom periodu.

“Američku kulturu smo prihvatali preko filmova, stripova, knjiga, muzike, a potom i preko McDonalds – a koji je otvoren u Beogradu 1988. godine. Svako od nas ima svoju intimnu priču koja je vezana za američku kulturu. „Amerikanizacija” je trend 20. veka”, dodaje naša sagovornica.

Mnogi danas smatraju i Internet američkim uticajem kojeg nismo svesni.

“Mislim da većina ne shvata da je američki uticaj sveprisutan i da nije prestao, samo se menjaju forme, od društvenih mreža, sporta (boksa, NBA, NFL)”, smatra Radina Vučetić.

Iako je Džez uvek bio predstavljen kao alternativa, mnogi ga nazivaju glavnim oružjem „amerikanizacije”.

Zanimljiv je i podatak da je prvi džez koncert jednog američkog orkestra održan davne 1922. godine u Beogradu, a samo dve godine kasnije, jednom džez koncertu prisustvovao je i kralj Aleksandar.

“Radio je uvek bio značajan medij. “Glas Amerike” se slušao iz političkih razloga, ali džez se mogao čuti i na većini drugih radio stanica u SFRJ. Jugoslavija je bila uvek veoma otvorena prema mnogim stvarima. Najznačajniji džez muzičari su svi redom svirali u Jugoslaviji. Jedno od prvih igranja Beketa bilo je u Beogradu”, ističe Radina Vučetić.

Manje od godinu dana od premijere „Kose” na Brodveju, ovdašnja pozorišna publika bila je u prilici da pogleda taj komad u Ateljeu 212. Prvi film na čuvenom FEST-u, bio je „M*A*S*H” reditelja Roberta Altmana. Od 1969. godine i “Playboy” je stigao na kioske širom SFRJ.

Valja zaključiti i da je kulturna elita tog vremena u Jugoslaviji pripadala svetu.

Centаr zа Аmeričke studije

Centаr zа Аmeričke studije je nаučnа jedinicа Filozofskog fаkultetа u Beogradu nаstаlа iz potrebe dа se osnuje nаučnoistrаživаčki centаr koji bi se bаvio istrаživаnjem političke, društvene i kulturne istorije Sjedinjenih Аmeričkih Držаvа i koji bi doprineo celovitom i sistemаtskom izučаvаnju Аmerike. Ovаj Centаr predstаvljа institucionаlizаciju dugogodišnjeg rаdа profesorа i sаrаdnikа Filozofskog fаkultetа nа proučаvаnju Аmerike i аmeričke istorije i kulture. Centаr svoj rаd zаsnivа nа multidicsiplinаrnom i kompаrаtivnom pristupu problemskim pitаnjimа vezаnim zа Аmeriku i аmeričke studije, ukrštаjući znаnjа i iskustvа istoričаrа, sа znаnjimа i iskustvimа аntorpologа, istoričаrа umetnosti, sociologа, kаo i ostаlih sа Filozofskog fаkulteta zаinteresovаnih zа аmeričke studije, što će omogućiti umrežаvаnje i uzаjаmnu sаrаdnju svih odeljenjа.

Više o centru možete pronaći na ovom LINK-u.

http://www.f.bg.ac.rs/sr-lat/instituti/czas?fbclid=IwAR2lDJiQ-JAlXEumAY4BBJu8BIFvmmk_CHq7alw0hN9uRkSbkYVfXtTPHQc#

POP Forum tim

Foto: Josip Broz Tito, Jovanka Broz, Elizabet Tejlor i Ričard Barton (https://www.facebook.com/CentarZaAmerickeStudije/photos/pcb.915378519215012/915377692548428/), Buffalo Bill (https://pixabay.com/photos/buffalo-bill-man-1911-62938/), Džozefina Bejker i Josip Broz Tito,1973,Izvor: Muzej Jugoslavije (Newsletter 15, Centra za američke studije), Screenshot You tube (Film “Kapetan Leši”: https://www.youtube.com/watch?v=PhGM1way1xA), Jazz (https://pixabay.com/photos/jazz-musician-trumpet-trumpeter-63212/), Tito, Orson Vels i Jul Briner (Izvor: Centar za američke studije, https://www.facebook.com/CentarZaAmerickeStudije/photos/pcb.906450640107800/906450043441193/)

Izbornik